ابهام در رسیدن دی‌یونگ به بازی با یووه ورزش سه - 5 روز قبل