استقلال به دنبال دومین پیروزی لیگ برتری برابر ماشین ورزش سه - 61 روز قبل