تصاویر | بازداشت 665 سارق و مالخر در تهران خبر آنلاین - 5 روز قبل