انتقام‌گیری خانوادگی؛ پشت پرده قتل مدیر سابق بیمارستان فیروزگر! فرارو - 5 روز قبل