انتقام‌گیری خانوادگی؛ پشت پرده قتل مدیر سابق بیمارستان فیروزگر! فرارو - 60 روز قبل