(ویدئو) آتش سوزی بزرگ در "کلیسای نوتردام پاریس" فرارو - 60 روز قبل