جلسه فوق العاده درباره کنکورهای سراسری تابناک - 60 روز قبل