اگر «کلیسای نتردام» در ایران بود و می‌سوخت ... عصرایران - 60 روز قبل