اظهارات ظریف در جمع خبرنگاران پس از ورود به دمشق (فیلم) عصرایران - 60 روز قبل