آغاز مسابقات کاراته دانشجویان آسیا تابناک - 5 روز قبل