آغاز مسابقات کاراته دانشجویان آسیا تابناک - 60 روز قبل