مه گرفتگی برخی محورهای مواصلاتی کشور تابناک - 5 روز قبل