مه گرفتگی برخی محورهای مواصلاتی کشور تابناک - 60 روز قبل