عکس/ پهپاد جدید پروت مجهز به دوربین حرارتی مشرق - 60 روز قبل