عکس/ پهپاد جدید پروت مجهز به دوربین حرارتی مشرق - 5 روز قبل