پرسنل نیروی زمینی ارتش در مجلس حضور یافتند ایسنا - 5 روز قبل