کمک رسانی پلیس به هموطنان سیل زده با تمام توان تابناک - 61 روز قبل