کمک رسانی پلیس به هموطنان سیل زده با تمام توان تابناک - 5 روز قبل