فرانکی دی یونگ:/ بچه بودم که رونالدو ستاره بود، هنوز هم هست! ورزش سه - 65 روز قبل