فرانکی دی یونگ:/ بچه بودم که رونالدو ستاره بود، هنوز هم هست! ورزش سه - 2 روز قبل