اعتراف جنجالی بیرانوند درآستانه دربی درباره استقلال تابناک - 65 روز قبل