اعتراف جنجالی بیرانوند درآستانه دربی درباره استقلال تابناک - 2 روز قبل