گزارش فاکس اسپورت از یک رقابت جدید/ هروه رنار؛ سرمربی ایران می شود یا امارات؟ ورزش سه - 69 روز قبل