تمرین منچسترسیتی: روحیه بالای شاگردان پپ(عکس) ورزش سه - 2 روز قبل