تائید حضور «رنار» به عنوان گزینه جانشینی کی‌روش عصرایران - 69 روز قبل