آمار فروش نفت ایران در دومین ماه 2019 تابناک - 65 روز قبل