عکس/ آبشاری یخ‌زده‌ در تهران! مشرق - 2 روز قبل
آبشاری یخ‌زده‌ در تهران! تابناک - 2 روز قبل