هشدار امام خمینی(ره) به مدیران نالایق مشرق - 2 روز قبل