هشدار امام خمینی(ره) به مدیران نالایق مشرق - 65 روز قبل