فیلم/ روحانی که در کودکی عاشق خلبانی بود مشرق - 2 روز قبل