فیلم/ روحانی که در کودکی عاشق خلبانی بود مشرق - 65 روز قبل