نجات جوان اندیمشکی از چوبه دار عصرایران - 2 روز قبل