نجات جوان اندیمشکی از چوبه دار عصرایران - 65 روز قبل