چندین کشته و مجروح در حمله به دو مسجد در نیوزیلند تابناک - 3 روز قبل نمایش جزئیات