جشن تولد علی رفیعی در تالار وحدت ایسنا - 158 روز قبل