بازیکنان سپاهان به شرکت فولادمبارکه می روند ورزش سه - 5 روز قبل