ویتنام تلاش کرد ولی دوامی نداشت؛/ شاهرودی: باید برای انتقام با عراق بازی کنیم ورزش سه - 164 روز قبل