احتمال از سرگیری سفر سوریه تقویت شد تابناک - 164 روز قبل