احتمال از سرگیری سفر سوریه تقویت شد تابناک - 67 روز قبل