احتمال از سرگیری سفر سوریه تقویت شد تابناک - 5 روز قبل