مهاجم ویتنام: در حدی نبودیم به ایران گل بزنیم ورزش سه - 164 روز قبل