مهاجم ویتنام: در حدی نبودیم به ایران گل بزنیم ورزش سه - 5 روز قبل