پست کی‌روش پس از دومین پیروزی (عکس) ورزش سه - 73 روز قبل