پست کی‌روش پس از دومین پیروزی (عکس) ورزش سه - 5 روز قبل