پست کی‌روش پس از دومین پیروزی (عکس) ورزش سه - 191 روز قبل