اخطار به مهدی طارمی؛ خطا نکن (عکس) ورزش سه - 5 روز قبل