دستگیری عامل تخریب و نشر اکاذیب علیه برخی مسئولان عصرایران - 67 روز قبل