معادل گاز دو فاز پارس جنوبی دود می‌شود! تابناک - 73 روز قبل