معادل گاز دو فاز پارس جنوبی دود می‌شود! تابناک - 191 روز قبل