حضور افراد ذی‌نفوذ در هیأت‌مدیره شرکت خودروسازی تابناک - 5 روز قبل