حضور افراد ذی‌نفوذ در هیأت‌مدیره شرکت خودروسازی تابناک - 67 روز قبل