حضور افراد ذی‌نفوذ در هیأت‌مدیره شرکت خودروسازی تابناک - 164 روز قبل