رقابت ترکیه و عربستان برای نفوذ در هند تابناک - 164 روز قبل