رقابت ترکیه و عربستان برای نفوذ در هند تابناک - 5 روز قبل