رقابت ترکیه و عربستان برای نفوذ در هند تابناک - 67 روز قبل