رزمایش مشترک بین ایران و روسیه برگزار می‌شود تابناک - 67 روز قبل