دیپلمات سابق کره شمالی پناهنده شد تابناک - 158 روز قبل