دیپلمات سابق کره شمالی پناهنده شد تابناک - 66 روز قبل