دیپلمات سابق کره شمالی پناهنده شد تابناک - 5 روز قبل