فیبا، پتروشیمی را از جام باشگاه‌های جهان کنار گذاشت! ورزش سه - 191 روز قبل