فیبا، پتروشیمی را از جام باشگاه‌های جهان کنار گذاشت! ورزش سه - 4 روز قبل