توخل خبر داد/ احتمال لغو تنبیه ستاره جدایی طلب پی اس جی ورزش سه - 4 روز قبل