توخل خبر داد/ احتمال لغو تنبیه ستاره جدایی طلب پی اس جی ورزش سه - 67 روز قبل