روزنامه های اسپانیا؛ وینیسیوس، مشکل جدید (عکس) ورزش سه - 191 روز قبل