هدفمان رسیدن به فینال و قهرمانی است/ عیسی: فشار روی امارات طاقت فرسا است ورزش سه - 191 روز قبل