هدفمان رسیدن به فینال و قهرمانی است/ عیسی: فشار روی امارات طاقت فرسا است ورزش سه - 4 روز قبل