فیلم | بنیاد مستضعفان در دبی خبر آنلاین - 67 روز قبل