فیلم | بنیاد مستضعفان در دبی خبر آنلاین - 5 روز قبل