فیلم | بنیاد مستضعفان در دبی خبر آنلاین - 158 روز قبل