عکس/ بازداشت 3هزار موادفروش در تهران مشرق - 191 روز قبل