عکس/ بازداشت 3هزار موادفروش در تهران مشرق - 73 روز قبل