عکس/ بازداشت 3هزار موادفروش در تهران مشرق - 5 روز قبل