ترکیب تیم ملی برای بازی با ویتنام مشخص شد مشرق - 67 روز قبل