ترکیب تیم ملی برای بازی با ویتنام مشخص شد مشرق - 158 روز قبل