ترکیب تیم ملی برای بازی با ویتنام مشخص شد مشرق - 5 روز قبل