معادل گاز دو فاز پارس جنوبی دود می‌شود! تابناک - 158 روز قبل