معادل گاز دو فاز پارس جنوبی دود می‌شود! تابناک - 5 روز قبل