چند نکته جالب توجه از خلال واکنش سردار کمالی به سربازان یگان مارش تابناک - 158 روز قبل