از دبی به شمال ایران؛/ فتحی به اردوی استقلال در رشت رفت ورزش سه - 134 روز قبل