دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن مهر - 136 روز قبل نمایش جزئیات