دیدار تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن مهر - 73 روز قبل نمایش جزئیات