(تصاویر) اوکراین نیروهایش را تا مرز‌های روسیه رساند فرارو - 136 روز قبل نمایش جزئیات