(تصاویر) اوکراین نیروهایش را تا مرز‌های روسیه رساند فرارو - 73 روز قبل نمایش جزئیات