(تصاویر) اوکراین نیروهایش را تا مرز‌های روسیه رساند فرارو - 14 روز قبل نمایش جزئیات